గ్రిల్

Spicy-Chicken-Buffalo-Wings

చికెన్ బఫెలో వింగ్స్

By Vismaifoods / May 3, 2019

“చికెన్ బఫెలో వింగ్స్” ఇవి మంచి పార్టీ స్నాక్ ఐటెం. ఎవ్వరూ ఒక్క దానితో ఆపలేరు. ఓ సారి మా స్టైల్లో చేస్తే ఇక మళ్ళీ మీకు బయట దొరికే వింగ్స్ నచ్చేనే నచ్చవ్, భలేగా ఉంటాయి. స్పైసిగా, క్రిప్స్పీగా. పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. కొంచెం జాగ్రత్తగా టిప్స్ తో సహా చదివి చేయండి.

Read More
Scroll to Top