సలాడ్

EGG-SALAD

ఎగ్ సలాడ్

By Vismaifoods / June 21, 2019

“ఎగ్ సాలడ్” చాలా ఈజీ చేసుకునే ఓ హేల్తీ రెసిపీ…ఎప్పుడన్నా వెరైటీగా ఏదైనా తినాలనిపించినా, తక్కువ టైం లో బెస్ట్ రెసిపీ ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నా పర్ఫెక్ట్ ఈ సలాడ్. చాలా రుచిగా ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అన్నీ రెడీ గా ఉంచుకుంటే జస్ట్ ఓ నిమిషం అంతే!!

Read More
Cabbage Papaya Salad

క్యాబేజీ-బొప్పాయి సలాడ్

By Vismaifoods / April 30, 2019

ఈ సలాడ్ చాలా హేల్తి, చాలా టేస్టీ. ఏదైనా లైట్ గా తినాలనిపించినా, డైటింగ్ లో ఉన్నా ఇది పర్ఫెక్ట్.జస్ట్ 5 నిమిషాల్లో రెడీ.పొట్టకి చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది! ఇది మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ గా, లేదా డైటింగ్ లోని వారు లంచ్ కి లేదా డిన్నర్ గా తీసుకోవచ్చు.

Read More
veg-salad

Veg Tossed Salad

By Vismaifoods / April 9, 2019

A fancy name to a very simple and easy to make the recipe, veg tossed salad is a popular dish amongst people who are on diet. But, this yummy recipe can be had by all. It is nutritious, colorful, crunchy and light. A great meal accompaniment or a meal by itself, you can have it […]

Read More
Scroll to Top