సీఫుడ్ వంటకాలు

EASY-PRAWNS-PULAO

ఈసీ రొయ్యల పులావ్

By Vismaifoods / October 15, 2019

రొయ్యల పులావ్ ఇది చాలా ఈసీ గా పర్ఫెక్ట్ గా చేసేయొచ్చు! రొయ్యల పులావ లోనే చాలా రకాలు పద్ధాతుల్లున్నాయ్. ఇది చాలా ఈసీ గా చేసుకోగలిగే విధానం! అసలు వనత రాణి వారు కూడా సులభంగా చేసేయొచ్చు!

Read More
POMFRET-FISH-FRY-FOR-WEBSITE-optimised

చందువ ఫిష్ ఫ్రై/పాంఫ్రేట్ ఫిష్ ఫ్రై

By Vismaifoods / September 26, 2019

“పాంఫ్రేట్ ఫిష్ ఫ్రై” అందరికీ ఇష్టమే! ఇది తెలుగు రాష్ట్రాలకంటే మహారాష్ట్ర, కర్నాటక రాష్టారాల్లో ఎక్కువగా తింటుంటారు. దీన్నే తెలుగులో చందువ చేప అని కూడా అంటారు. ఈ చేప కి ముళ్ళు తక్కువ. పిల్లలు కూడా చాలా సులభంగా తినొచ్చు. ఈ రెసిపీ మీకు క్రిస్పీ గా కారంగా పుల్లాగా ఉంటుంది. అందరికి నచ్చుతుంది.

Read More
Scroll to Top