ఎగ్లెస్ స్పాంజ్ కేక్

“ఎగ్ లెస్ స్పాంజ్ కేక్” ఇది చాలా సాఫ్ట్ గా, వెన్నలా జారిపోతుంది గొంతులో! ఈ కేక్ చేయడం చాలా తేలిక, ఎప్పుడు చేసినా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చే కొలతలతో ఉంది ఈ రెసిపీ. ఈ కొలతల్లో చేస్తే కే...
egg less cake

ఎగ్ లెస్ చాక్లెట్ కేక్

“ఎగ్ లెస్ చాక్లెట్ కేక్” ఇది ఎంతో సులభమైన, కచ్చితమైన విధానం. ఎప్పుడు చేసినా పర్ఫెక్ట్ గా రావడానికి ఏమి చేయాలి, ఎలా చేస్తే సరిగా వస్తుంది ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు ఈ రెసిపీ లో ఉన్నాయ్. ఈ...
BANANA-CAKE-FINAL

చాకొలేట్ బనానా కేక్

ఈ కేక్ చాలా జూసీగా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు చాల ఇష్టం గా తింటారు. ఈ రెసిపీ లో చెప్పే కొలతలు టిప్స్ జాగ్రత్తగా పాటించండి బెకరీ కంటే బెస్ట్ కేక్ ఇంట్లోనే చేసేయండి. ఇది కనీసం 2-3 రోజు...
BLACK FOREST CAKE

బ్లాక్ ఫారెస్ట్ కేక్

“బ్లాక్ ఫారెస్ట్ కేక్” ఇది అందరి ఫేవరేట్ కేక్. కొన్ని కొలతలు టిప్ తో జాగ్రత్తగా చేస్తే పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. ఇంట్లోనే పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు. కింద వివరంగా ప్రతీ స్టెప్ ఉంటుంది ఓ...
JEERA BISCUIT

జీరా బిస్కెట్స్

జీరా బిస్కెట్స్ ఇవి మాంచి టైం పాస్ స్నాక్స్! మా టిప్స్ తో కొలతల్లో చేస్తే బేకరీ వాళ్ళకంటే కచ్చితంగా చాలా చేస్తారు! ఇవి మీరు టీ టైం లో మాంచి టైం పాస్. ఈ రెసిపీ లో నేను ఓవెన్ లేకుండా...