చికెన్ మోమొస్

"చికెన్ మోమొస్" అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన ఇండో చైనీస్ రెసిపీ. ఇప్పుడు సిటీస్ లో దాదాపుగా ప్రతీ వీధి చివర్న పానీ పూరి బండి పక్కనే ఉంటోంది మోమొస్ స్టాల్ కూడా. స్టీం చేసి చేసే ఈ మోమొస్కి ప...
schezwan fried rice

షెజ్వాన్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్

"షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్" ఈ ఇండో- చైనీస్ రెసిపీ తెలుగు వారికి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇండో- చైనీస్ రేపీస్ అన్నీ కారం లేక  మిరియాల పొడితో చప్పగా ఉంటాయి. కానీ ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా స్పైసీగా,...
Veg Momos

వెజ్ మోమొస్

"వెజ్ మోమొస్" ఇది ఫేమస్ చైనీస్ రెసిపీ. ఇది భారత్ లో ఎంత ఫేమస్ అయిపోయిందంటే సిటీస్ లో దాదాపుగా ప్రతీ వీధిలో దొరికేస్తున్నాయ్! చేయడం చాలా సింపుల్. పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు....
Schezwan Sauce

షేజ్వాన్ సాస్/షేజ్వాన్ చట్నీ

"షేజ్వాన్ సాస్/చట్నీ" ఇది ఫేమస్ ఇండో చైనీస్ రెసిపీ. ఈ చట్నీతో చేసే రేసిపీస్ అందరికి ఎంతో ఇష్టం! దీనికుండే కారం దక్షిణ భారత దేశం వారికి తప్పకుండా నచ్చుతుంది. ఈ చట్నీ ఓ సారి  చేసి ఉం...