బూందీ లడ్డూ

“బూందీ లడ్డూ” ఇదంటే యావత్ ప్రపంచానికి ఇష్టమే!!! గుళ్ళలో, ప్రతీ పండుగకి, స్పెషల్ రోజుల్లో అన్నింటికీ ఈ లడ్డూ మనం తింటూనే ఉంటాం. కానీ ప్రాంతాన్ని బట్టి లడ్డూ కి వేసే పదార్ధాల కొలతల్ల...
vara prasadam

సత్యనారాయణ వ్రత ప్రసాదం

“సత్యనారాయణ వ్రత ప్రసాదం” ప్రతీ ఇంటి గృహ ప్రవేశం నాడు, ఇంకా సుందరకాండ పారాయణం చేసే రోజుల్లో చేస్తుంటారు. ఈ ప్రసాదం ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. చేయడం కూడా చాలా తేలిక. నేను ఈ ప్రసాదం అన్నవర...

బొబ్బట్లు

“బొబ్బట్లు” దీన్నే రాయలసీమలో ఓబ్బట్టు అని తెలంగాణా లో భక్షాలు అని అంటారు. ఈ బొబ్బట్టు దక్షిణ భారత దేశం ఇంకా మహారాష్ట్ర లో చాలా ఎక్కువ గా చేస్తుంటారు. కర్ణాటక ఇంకా రాయలసీమ ప్రాంతాల్...
chitranam

చిత్రాన్నం

“చిత్రాన్నం” ఈ ప్రసాదం శైవాలయాల్లో, ఇంకా ధనుర్మాసం లో విష్ణువుకి, సంతోషిమాత వ్రతం లోనూ ప్రేత్యేకంగా నివేదిస్తారు. ఇది శ్రీశైల మల్లికార్జునినికి కూడా నివేదిస్తారు. ఈ ప్రసాదం చేయడం చ...