ఇన్స్టంట్ మజ్జిగ గారెలు-చల్ల గారెలు

మజ్జిగ గారెలు దీన్నే కొందరు చల్ల గారెలు, అటుకుల గారెలు అని కూడా అంటారు! ఇవి కేవలం 10 నిమిషాల్లో తయారైపోతాయ్. పండుగలప్పుడు పెద్దగా టైం పట్టని ప్రసాదంగా ఇది సరిగ్గా సరిపోతుంది. ఇవి మ...

ఉడుపి అటుకుల రవ్వ కేసరి

అటుకుల రవ్వ కేసరి...ఇది ఉడుపి ప్రాంతం లో శ్రీ కృష్ణుడికి నివేదిస్తుంటారు! ఇది చేయడం చాలా తేలిక ! ప్రసాదం గా చాలా బాగుంటుంది. ఎప్పుడైనా తీపి తినాలనిపిస్తే ఇది 5 నిమిషాల్లో చేసేసుకోవ...
Featured

ప్రసాదం పులిహోర

పులిహోర అనగానే ఏదో తెలియని అనుబంధం ముడిపడి ఉంటుంది ప్రతీ ఒక్కరికి. పులిహోర ప్రతీ ఊరికి ప్రాంతానికి, చేతికి, ఇంటికి రుచి మారుతూనే ఉంటుంది. ఏది ఎలా చేసినా రుచిగానే ఉంటుంది. మన రాష్ట్...
Featured

స్వీట్ బూంది

స్వీట్ బూంది ఇది ప్రేత్యేకించి ఆలయాల్లో ప్రసాదంగా ఇస్తుంటారు. రుచి కి లడ్డు కి దగ్గరగా ఉన్నా దీని రుచి దీనిదే దీనితో టైం పాస్ దీనిదే! ప్రేత్యేకించి పండుగలకి ప్రసాదంగా చాలా బాగుంటుం...
korra-pongal

కొర్ర పొంగల్

{:te}ఆరోగ్యానికి ఫైబర్ ఇంకా ఎన్నో అక్సిదడట్స్ కూడుకున్న చిరుధాన్యాలు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. పసి పిల్లల దగ్గరనుండి పెద్ద వారి వరకు అందరికి ఈ రుచికరమైన రెసిపీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మామూల...