ఈజీ చికెన్ పులావు

చికెన్ పులావ్ అనగానే చాలా మంది అదో పెద్ద పని అనుకుంటారు, కాని కొన్ని టిప్స్ మార్పులు చేస్తే చాలా త్వరగా పెద్ద పని లేకుండా పర్ఫెక్ట్ గా చికెన్ పులావ్ చేసెయ్యొచ్చు. మా టిప్స్ తో చేస్...

ఖుస్కా

ఖుస్కా...ఇది తమిళనాడు లో చాలా ఫేమస్. ఏ ఫంక్షన్లోనైనా ఇది ఉండాల్సిందే! ఇంకా చిన్న చిన్న బండ్ల మీద కూడా దీన్ని అమ్ముతుంటారు! ఇది నాన్ వెజ్ కర్రీస్ తోను, ఇంకా రైతా తోనూ చాలా రుచిగా ఉం...
CHICKEN DUM BIRYANI1

హైదరాబాది చికెన్ ధం బిర్యానీ

చికెన్ బిర్యానీలు చాల రకాలు ఉన్నాయ్ కాని అన్నిటిలోకి చాల ప్రేత్యేకమైనది హైదరాబాది బిర్యానీ. దీనికి ఉన్న రుచి సువాసన మరే బిర్యానీ కీ లేదు రాదు. అసలు ఈ బిర్యానీ ని నిజామ్లు పరచయం చ...
zarda pulao

జర్దా పులావు

{:en}Zarda Pulao{:}{:te}“జర్దా పులావు” ఇది ప్రేత్యేకించి ముస్లింల పెళ్ళిళ్ళలోనూ ఏదైనా ప్రేత్యేకమైన సందర్భాల్లోనూ చేస్తుంటారు. ఇది పొరుగు దేశాలైన పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ తో పాటు యావత...

హైదరాబాది చికెన్ ధం బిర్యానీ

{:te} చికెన్ బిర్యానీలు చాల రకాలు ఉన్నాయ్ కాని అన్నిటిలోకి చాల ప్రేత్యేకమైనది హైదరాబాది బిర్యానీ. దీనికి ఉన్న రుచి సువాసన మరే బిర్యానీ కీ లేదు రాదు. అసలు ఈ బిర్యానీ ని నిజామ్లు పర...