చెట్టినాడు ఆలూ ఫ్రై

చెట్టినాడు అనగానే ముందు అక్కడి వంటకాల ఘాటు గుర్తొస్తుంది. ఏది చేసిన ఓ పిసరన్న దాని ఘాటు మసాలాలు ఉండాల్సిందే! అందుకే తమిళనాడు వారితో పాటు యావత్ దేశం లో అందరు చెట్టినాడు వంటకాలకి అభి...
Beerakaya kobbari kura

బీరకాయ కొబ్బరి కూర

“బీరకాయ కొబ్బరి కూర” ఇది అన్నం లోకి, చపాతీ, పుల్కా, ఇలా ఎందులోకైనా ఎంతో రుచిగా ఉండే కూర. తిన్న తరువాత కూడా హాయిగా తేలికగా ఉంటుంది పొట్టకి. ఇది సాత్విక ఆహరం! త్వరగా జీర్ణమవుతుంది....