పావ్ భాజీ

“పావ్ భాజీ” ఇది ముంబై లో పుట్టిన ఇండియన్ ఫాస్ట్ ఫుడ్. 1850 ప్రాంతాల్లో ముంబై టెక్స్ టైల్ ఇండస్ట్రీస్ లోని కార్మికులకి ఏదైనా త్వరగా అందించే ఫుడ్ అవసరం పడింది, అక్కడున్న పనికి వారికు...

పంజాబీ ఆలూ సమోసా

ఆలూ సమోసా అంటే అందరికీ ఇష్టమే! మాంచి ఈవెనింగ్ స్నాక్. సమోసా పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలేగాని దానితోనే కడుపు నిమ్పేసుకోవచ్చు అంత బావుంటాయీ. పిల్లలు కూడా చాల ఇష్టంగా తింటారు. కొన్ని పద్ధతులు,...

బెల్లం అప్పాలు

బెల్లం అప్పాలు ఇవి ప్రేత్యేకించి ఆంజనేయునికి నివేదిస్తుంటారు! ఇంకా ఇవి ఎ పండుగకైనా చాలా సులభంగా చేసుకోవచ్చు. అలా కాకపోయినా పిండి వంట గా చేసి ఉంచుకోవచ్చు. ఇవి చాలా ఆరోగ్యం కూడా! పి...
Featured

కాజు పకోడీ

“కాజు పకోడీ” మాంచి టైం-పాస్ స్నాక్! ఇదంటే అందరికి ఇష్టమే, కాని ఇంట్లో చేస్తే స్వీట్ షాప్స్ అంత పర్ఫెక్ట్ గా రానే రాదు. అలా రాకపోవడానికి కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అవ్వకపోవడమే! ఎప్పుడు చేసి...
Featured

ఫ్రైడ్ చికెన్

KFC చికెన్ అంటే అందరికి ప్రాణమే! ఒక్కరే బకెట్ లాగించే వారు కూడా ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యం లేదు. కాని అవి కొనాలంటే బోలెడు ఖర్చు, అలా కాక ఈ టిప్స్ పాటిస్తే పర్ఫెక్ట్ kfc చికెన్ ఇంట్లోనే చేస...
Featured

చికెన్ పకోడీ

చికెన్ పకోడీ ఇదంటే అందరికి ఇష్టమే! సరిగ్గా చేస్తే ఒక్కరే అర కిలో కూర తిన్నా ఆశ్చర్యం లేదు! చేసే తీరు లో చేస్తే చాలా బాగా వస్తుంది కరకరలాడుతూ. ఎప్పుడు చేసినా అందరికి నచ్చి మెచ్చే ...
Featured

ఇన్స్టంట్ మజ్జిగ గారెలు-చల్ల గారెలు

మజ్జిగ గారెలు దీన్నే కొందరు చల్ల గారెలు, అటుకుల గారెలు అని కూడా అంటారు! ఇవి కేవలం 10 నిమిషాల్లో తయారైపోతాయ్. పండుగలప్పుడు పెద్దగా టైం పట్టని ప్రసాదంగా ఇది సరిగ్గా సరిపోతుంది. ఇవి మ...
Featured

ఉడుపి అటుకుల రవ్వ కేసరి

అటుకుల రవ్వ కేసరి...ఇది ఉడుపి ప్రాంతం లో శ్రీ కృష్ణుడికి నివేదిస్తుంటారు! ఇది చేయడం చాలా తేలిక ! ప్రసాదం గా చాలా బాగుంటుంది. ఎప్పుడైనా తీపి తినాలనిపిస్తే ఇది 5 నిమిషాల్లో చేసేసుకోవ...

నెల్లూరు పులిబొంగరాలు

పులిబొంగరాలు ఇవి నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాల్లో చాలా ఫేమస్. ఇవి మీరు నెల్లూరు లో ఏ అంగడి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇవి దొరుకుతాయ్. దీనిలోకి ఎర్రకారం పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. సాయంత్రాలు లేదా వాత...

పెప్పర్ ఫ్రై ఇడ్లి

రోజు తినే ఇడ్లి కి ఇదో ట్విస్ట్!!! పిల్లలు కూడా ఏ పెచీలేకుండా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు! పిల్లల లంచ్ బాక్సులకి చాలా పర్ఫెక్ట్. దీనికి ఏ చట్నీ అవసరం లేదు. ఇది మీరు సాయంత్రాలు స్నాక్స్ గా...