అరటికాయ బజ్జి

google ads

అరటికాయ బజ్జి

Author Vismai Food
BANANA-BAJJI-1280x800
“అరటికాయ బజ్జి” ఇది తెలుగువారి ప్రేత్యేకమైన రెసిపీ. దాదాపుగా ప్రతీ ఫంక్షన్ లో ఉండేది ఒకప్పుడు.
ఇప్పుడు కాస్త తగ్గిపోయింది. ఎంత తగ్గినా, కాలాలు మారినా దీని రుచి దీనిదే, ఎవర్ గ్రీన్ రెసిపీ. ఇవి చేయడం చాలా తేలిక.
తక్కువ నూనె పీలుస్తాయ్. వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కటి తిందాం మొదలెడితే ఇక ఆపలేరు తినడం, అంత బాగుంటాయ్. చాలా తేలికగా తక్కువ సమయం లో అయిపోయే బెస్ట్ స్నాక్.

Tips

పిండి జారుగా కలుపుకున్నాక పిండి లో వేలు ముంచి పైకి లేపితే పిండి ఎంత పల్చగా వేలుని అంటుకుంటే అంత పల్చగా అరటికాయకి అంటుకుంటుంది.
నూనె లో కరకరలాడేట్టు వేపుకుంటే చాలా బాగుంటాయ్

Ingredients

 • 2 కూర అరటికాయలు
 • 1.5 cup సెనగపిండి
 • 2 tbsp బియ్యం పిండి
 • ¾ tbsp కారం
 • ఉప్పు
 • ¼ చెంచా పసుపు
 • 1 tbsp జీలకర్ర
 • 2 tbsp వేడి నూనె
 • నీళ్ళు తగినన్ని
 • నూనె వేపుకోడానికి

Instructions

 • అరటికాయకున్న చెక్కుని పల్చగా తీసేయ్యాలి, మరీ లోపల తెల్లగా ఉండే కండ కనపడేలా తీయకూడదు.
 • తరువాత పొడవుగా ¼ ఇంచ్ ముక్కలుగా కోసుకోవాలి
 • సెనగపిండి లో మిగిలిన సామానంతా వేసి బాగా కలిపిన తరువాత వేడి నూనె వేసి బాగా కలుపుకోవాలి, ఆ తరువాత తగినన్ని నీళ్ళు చేర్చి జారుగా పిండి కలుపుకోవాలి
 • తరుగుకున్న అరటికాయ ముక్కలు పిండి లో వేసి ముంచి పైకి లేపితే పల్చగా పిండి పట్టుకుంటుంది అరటికాయ, అప్పుడు వేడి నూనె లో వేసి మీడియం ఫ్లేం మీద లైట్-గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఆ తరువాత హై ఫ్లేం లోకి పెట్టి ఎర్రగా కరకరలాడేట్టు వేపుకుని తీసుకోవాలి
 • ఇవి వేడివేడిగా చాలా రుచిగా ఉంటాయ్

Video

అరటికాయ బజ్జి

Author Vismai Food

Ingredients

 • 2 కూర అరటికాయలు
 • 1.5 cup సెనగపిండి
 • 2 tbsp బియ్యం పిండి
 • ¾ tbsp కారం
 • ఉప్పు
 • ¼ చెంచా పసుపు
 • 1 tbsp జీలకర్ర
 • 2 tbsp వేడి నూనె
 • నీళ్ళు తగినన్ని
 • నూనె వేపుకోడానికి

Instructions

 • అరటికాయకున్న చెక్కుని పల్చగా తీసేయ్యాలి, మరీ లోపల తెల్లగా ఉండే కండ కనపడేలా తీయకూడదు.
 • తరువాత పొడవుగా ¼ ఇంచ్ ముక్కలుగా కోసుకోవాలి
 • సెనగపిండి లో మిగిలిన సామానంతా వేసి బాగా కలిపిన తరువాత వేడి నూనె వేసి బాగా కలుపుకోవాలి, ఆ తరువాత తగినన్ని నీళ్ళు చేర్చి జారుగా పిండి కలుపుకోవాలి
 • తరుగుకున్న అరటికాయ ముక్కలు పిండి లో వేసి ముంచి పైకి లేపితే పల్చగా పిండి పట్టుకుంటుంది అరటికాయ, అప్పుడు వేడి నూనె లో వేసి మీడియం ఫ్లేం మీద లైట్-గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఆ తరువాత హై ఫ్లేం లోకి పెట్టి ఎర్రగా కరకరలాడేట్టు వేపుకుని తీసుకోవాలి
 • ఇవి వేడివేడిగా చాలా రుచిగా ఉంటాయ్

Tips

పిండి జారుగా కలుపుకున్నాక పిండి లో వేలు ముంచి పైకి లేపితే పిండి ఎంత పల్చగా వేలుని అంటుకుంటే అంత పల్చగా అరటికాయకి అంటుకుంటుంది.
నూనె లో కరకరలాడేట్టు వేపుకుంటే చాలా బాగుంటాయ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recipe Rating
Scroll to Top