కాజు పులావు

google ads

కాజు పులావు

Author Vismai Food
KAJU-PULAO
ఎప్పుడైనా స్పెషల్ పులావు తినాలనుకుంటే ఇది పర్ఫెక్ట్. తిన్నకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. స్పైసి చికెన్ కర్రీ లేదా మటన్ కర్రీ తో అయితే ఈ కాజు పులావు ఇంకా బావుంటుంది. చాల ఈజీ గా చేసెయ్యొచ్చు. పిల్లలు కూడా చాల ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Tips

బాస్మతి బియ్యం ఏడాది కంటే పాతవి ఐ ఉండాలి.
జీడిపప్పు ఎర్రగా వేగితే రుచి
రోజ్ వాటర్ లేదా గులాబీ రేకులు అస్సలు మిస్ చేయకండి.

Ingredients

 • 2 tsps Ghee
 • 2 tsps Oil
 • 5 Cloves
 • 5 Green Cardamom
 • 1 Inch Cinnamon
 • 1 tsp Shah Jeera
 • 1 Bay Leaf
 • 1 Onion Sliced
 • 2 Green Chilies
 • 75 gms Cashews
 • 2 Green Chillies
 • 1 tbsps Ginger Garlic Paste
 • 2 tsps Mint Chopped
 • 2 tbsps Coriander Chopped
 • Salt
 • 2 Pinches Turmeric
 • 1 tbsp Dry Rose Petals
 • 1 Cup Basmati Rice

Instructions

 • ముందుగా కుక్కర్ లో Oil, నెయ్యి హీట్ చేసుకుని, అందులో లవంగాలు, యాలకలు, దాల్చిన చెక్క, బిరియాని ఆకు, షాజీరా వేసి ఫ్రై చేసుకుని
 • ఒక ఉల్లిపాయ సన్నని చీలికలు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోండి. సగం పైన ఫ్రై అయ్యాక
 • జీడిపప్పు వేసి ఎర్రగా వేపుకోండి. ఎర్రగా వేగితేనే రుచి చాల బావుంటుంది.
 • జీడిపప్పు సగం పైన వేగాక అప్పుడు పచ్చి మిర్చి, పుదినా, కొత్తిమీర, అల్లం వేల్లూలి పేస్టు వేసి
 • పచ్చి వాసనా పోయేదాక వేపుకుని సాల్ట్, పసుపు వేసి వేపుకోండి.
 • ఇప్పుడు 300 ml నీళ్ళు పోసుకుని గానతకు పైగా నానా బెట్టిన బాసుమతి బియ్యం వేసుకోండి
 • (ఇక్కడ సోన మసూరి బియ్యం వాడుకుంటే గనుక బియ్యం గంటకు పైగా నానబెట్టాలి, 1.3/4 cup నీళ్ళు పోసుకోవాలి)
 • ఇప్పుడు ఎండిన దేశవాళీ గులాబి రేకులు 1 tsp వేసుకోండి. ఇది లేకపోతే పులావు దింపే ముందు 1/2tsp రోజ్ వాటర్ వేసుకోండి.
 • ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్ మీద 1 whistle రానివ్వండి. సోనా మసూరి బియానికి అయితే 2 whistles రానివ్వండి.
 • ఆ తరువాత 15 నిమిషాలు కదపకుండా వదిలేయండి.(ఇది చాల ముఖ్యం)
 • 15 నిమిషాల తరువాత గులాబీ రేకులు లేకపోతే 1/2tsp రోజ్ వాటర్ వేసుకుని అడుగు నుండి అట్ల కాడతో కలుపుని సర్వ్ చేసుకోండి.

Video

కాజు పులావు

Author Vismai Food

Ingredients

 • 2 tsps Ghee
 • 2 tsps Oil
 • 5 Cloves
 • 5 Green Cardamom
 • 1 Inch Cinnamon
 • 1 tsp Shah Jeera
 • 1 Bay Leaf
 • 1 Onion Sliced
 • 2 Green Chilies
 • 75 gms Cashews
 • 2 Green Chillies
 • 1 tbsps Ginger Garlic Paste
 • 2 tsps Mint Chopped
 • 2 tbsps Coriander Chopped
 • Salt
 • 2 Pinches Turmeric
 • 1 tbsp Dry Rose Petals
 • 1 Cup Basmati Rice

Instructions

 • ముందుగా కుక్కర్ లో Oil, నెయ్యి హీట్ చేసుకుని, అందులో లవంగాలు, యాలకలు, దాల్చిన చెక్క, బిరియాని ఆకు, షాజీరా వేసి ఫ్రై చేసుకుని
 • ఒక ఉల్లిపాయ సన్నని చీలికలు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోండి. సగం పైన ఫ్రై అయ్యాక
 • జీడిపప్పు వేసి ఎర్రగా వేపుకోండి. ఎర్రగా వేగితేనే రుచి చాల బావుంటుంది.
 • జీడిపప్పు సగం పైన వేగాక అప్పుడు పచ్చి మిర్చి, పుదినా, కొత్తిమీర, అల్లం వేల్లూలి పేస్టు వేసి
 • పచ్చి వాసనా పోయేదాక వేపుకుని సాల్ట్, పసుపు వేసి వేపుకోండి.
 • ఇప్పుడు 300 ml నీళ్ళు పోసుకుని గానతకు పైగా నానా బెట్టిన బాసుమతి బియ్యం వేసుకోండి
 • (ఇక్కడ సోన మసూరి బియ్యం వాడుకుంటే గనుక బియ్యం గంటకు పైగా నానబెట్టాలి, 1.3/4 cup నీళ్ళు పోసుకోవాలి)
 • ఇప్పుడు ఎండిన దేశవాళీ గులాబి రేకులు 1 tsp వేసుకోండి. ఇది లేకపోతే పులావు దింపే ముందు 1/2tsp రోజ్ వాటర్ వేసుకోండి.
 • ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్ మీద 1 whistle రానివ్వండి. సోనా మసూరి బియానికి అయితే 2 whistles రానివ్వండి.
 • ఆ తరువాత 15 నిమిషాలు కదపకుండా వదిలేయండి.(ఇది చాల ముఖ్యం)
 • 15 నిమిషాల తరువాత గులాబీ రేకులు లేకపోతే 1/2tsp రోజ్ వాటర్ వేసుకుని అడుగు నుండి అట్ల కాడతో కలుపుని సర్వ్ చేసుకోండి.

Tips

బాస్మతి బియ్యం ఏడాది కంటే పాతవి ఐ ఉండాలి.
జీడిపప్పు ఎర్రగా వేగితే రుచి
రోజ్ వాటర్ లేదా గులాబీ రేకులు అస్సలు మిస్ చేయకండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recipe Rating
Scroll to Top