ప్రసాదం పులిహోర

google ads

ప్రసాదం పులిహోర

Author Vismai Food
Cuisine Indian
PRASADAM-PULIHORA
పులిహోర అనగానే ఏదో తెలియని అనుబంధం ముడిపడి ఉంటుంది ప్రతీ ఒక్కరికి. పులిహోర ప్రతీ ఊరికి ప్రాంతానికి, చేతికి, ఇంటికి రుచి మారుతూనే ఉంటుంది.
ఏది ఎలా చేసినా రుచిగానే ఉంటుంది. మన రాష్ట్రాల్లోనే పులిహోరలోనే ఎన్నో రకాలున్నాయి, మెంతి పులిహోరా, ఆవ పులిహోర, గోంగూర పులిహోరా ఇలా ఎన్నో.
సహజంగా ఇళ్ళలో చేసే పులిహోరకి ఆలయాల్లో ఇచ్చే పులిహోరకి కచ్చితంగా రుచి లో తేడా ఉంటుంది. ఆలయాల్లో ఇచ్చ్చే పులిహోరలో తెలియని రుచి దాగుంటుంది.
పెట్టేది పిడికెడు ప్రసాదమే అయినా ఎంతో రుచి. అలాంటి కమ్మటి అమృతం లాంటి ప్రసాదం పులిహోర కి ఈ రెసిపీ లో చెప్పేవి పక్కా కొలతలు.
ఎప్పుడు చేసినా చాలా కమ్మటి పులిహోర వస్తుంది. ఈ రెసిపీ మేము ఆలయాల్లో నైవేద్యాలు చేసే వారి నుండి తెలుసుకుని చేస్తున్నాం!

Tips

బియ్యం కప్ కి 2 కప్స్ నీలు బియ్యం పాత బియ్యం అయితే కప్ కి 21/4 కప్స్ నీళ్ళు పోసుకోండి
వేడి మీద అన్నాన్ని కలిపితే చిదురవుతుంది
ఈ పులిహోరకి గానుగ నూనె అందులోను వేరుసెనగ నూనె వాడితే గొప్ప రుచిగా ఉంటుందిఈ పులిహోరకి గానుగ నూనె అందులోను వేరుసెనగ నూనె వాడితే గొప్ప రుచిగా ఉంటుంది
ఈ పులిహోరా కాస్త ఘాటుగా ఉంటుంది వద్దనుకుంటే ఆవాలు తగ్గించుకోండి

Ingredients

 • 250 gms బియ్యం
 • ¼ cup నూనె
 • 2 రెబ్బలు కరివేపాకు
 • 3 రెబ్బలు పచ్చిమిర్చి
 • 1 tbsp పసుపు
 • ఉప్పు
 • 50 gms చింతపండు

మొదటి తలిమ్పుకి:

 • 2 tbsp నూనె
 • 1 tbsp ఆవాలు
 • 1 tbsp మెంతులు
 • కరివేపాకు- 1 రెబ్బ
 • 1 tbsp ఇంగువ

రెండో తాలిమ్పుకి:

 • ¼ cup నూనె
 • 1 tbsp ఆవాలు
 • ¼ cup వేరు సెనగపప్పు
 • 1 tbsp సెనగపప్పు
 • 1 tbsp మినపప్పు
 • 5 ఎండు మిర్చి
 • కరివేపాకు- 1 రెబ్బ

ఆవాల ముద్దకి:

 • 2 tbsp ఆవాలు
 • 1 ఎండు మిర్చి
 • 1 ఇంచ్ అల్లం
 • ఉప్పు – కొద్దిగా

Instructions

 • చినతపందుని వేడి నీటి లో నానా బెట్టి 250ml చింతపండు పులుసు తీయండి
 • బియ్యాన్ని కడిగి కప్ కి రెండు కప్పుల నీళ్ళు పోసి మూడు విసిల్స్ వచ్చేదాకా కుక్ చేసుకోండి
 • ఆవిరి పోయాక వేడి మీదే పసుపు, నూనె, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు ఉప్పు వేసి నిదానంగా పట్టించి చల్లారనివ్వండి.
 • ఇప్పుడు ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా ఉప్పు, అల్లం వేసి మెత్తగా పేస్టు చేసుకోండి
 • ఇప్పుడు 2 tsps నూనె వేడి చేసి అందులో ఆవాలు మెంతులు వేసి మెంతులు ఎర్రగా వేపుకోండి, తరువాత కరివేపాకు వేసి వేపుకోండి
 • ఇప్పుడు చింతపండు పులుసు పోసి అందులో బెల్లం తరుగు వేసి పులుసు చిక్కటి గుజ్జుగా అయ్యేదాకా ఉడికించుకోండి
 • చిక్కటి పేస్టు అయ్యాక ఆవాల పేస్టు వేసి ఓ ఉడుకు రానివ్వండి, ఓ ఉడుకు వచ్చాకా స్టవ్ ఆపేసి పూర్తిగా చల్లారిన అన్నాన్ని మాత్రమే వేసి బాగా పట్టించండి
 • ఇప్పుడు రెండో తాలిమ్పుకి ¼ కప్ నూనె వేడి చేసి ఆవాలు వేసి చిటపటమనిపించి వేరుసేనగాపప్పులు వేసి ఎర్రగా వేపి తరువాత సెనగపప్పు మినప్పు వేసి ఎర్రగా వేపుకోండి.
 • ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి కరివేపాకు రెబ్బలు వేసి వేపుకుని పులిహోరలో వేసి కలుపుకోండి అంతే ప్రసాదం పులిహోరా తయార్

Video

ప్రసాదం పులిహోర

Cuisine Indian
Author Vismai Food

Ingredients

 • 250 gms బియ్యం
 • ¼ cup నూనె
 • 2 రెబ్బలు కరివేపాకు
 • 3 రెబ్బలు పచ్చిమిర్చి
 • 1 tbsp పసుపు
 • ఉప్పు
 • 50 gms చింతపండు

మొదటి తలిమ్పుకి:

 • 2 tbsp నూనె
 • 1 tbsp ఆవాలు
 • 1 tbsp మెంతులు
 • కరివేపాకు- 1 రెబ్బ
 • 1 tbsp ఇంగువ

రెండో తాలిమ్పుకి:

 • ¼ cup నూనె
 • 1 tbsp ఆవాలు
 • ¼ cup వేరు సెనగపప్పు
 • 1 tbsp సెనగపప్పు
 • 1 tbsp మినపప్పు
 • 5 ఎండు మిర్చి
 • కరివేపాకు- 1 రెబ్బ

ఆవాల ముద్దకి:

 • 2 tbsp ఆవాలు
 • 1 ఎండు మిర్చి
 • 1 ఇంచ్ అల్లం
 • ఉప్పు – కొద్దిగా

Instructions

 • చినతపందుని వేడి నీటి లో నానా బెట్టి 250ml చింతపండు పులుసు తీయండి
 • బియ్యాన్ని కడిగి కప్ కి రెండు కప్పుల నీళ్ళు పోసి మూడు విసిల్స్ వచ్చేదాకా కుక్ చేసుకోండి
 • ఆవిరి పోయాక వేడి మీదే పసుపు, నూనె, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు ఉప్పు వేసి నిదానంగా పట్టించి చల్లారనివ్వండి.
 • ఇప్పుడు ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా ఉప్పు, అల్లం వేసి మెత్తగా పేస్టు చేసుకోండి
 • ఇప్పుడు 2 tsps నూనె వేడి చేసి అందులో ఆవాలు మెంతులు వేసి మెంతులు ఎర్రగా వేపుకోండి, తరువాత కరివేపాకు వేసి వేపుకోండి
 • ఇప్పుడు చింతపండు పులుసు పోసి అందులో బెల్లం తరుగు వేసి పులుసు చిక్కటి గుజ్జుగా అయ్యేదాకా ఉడికించుకోండి
 • చిక్కటి పేస్టు అయ్యాక ఆవాల పేస్టు వేసి ఓ ఉడుకు రానివ్వండి, ఓ ఉడుకు వచ్చాకా స్టవ్ ఆపేసి పూర్తిగా చల్లారిన అన్నాన్ని మాత్రమే వేసి బాగా పట్టించండి
 • ఇప్పుడు రెండో తాలిమ్పుకి ¼ కప్ నూనె వేడి చేసి ఆవాలు వేసి చిటపటమనిపించి వేరుసేనగాపప్పులు వేసి ఎర్రగా వేపి తరువాత సెనగపప్పు మినప్పు వేసి ఎర్రగా వేపుకోండి.
 • ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి కరివేపాకు రెబ్బలు వేసి వేపుకుని పులిహోరలో వేసి కలుపుకోండి అంతే ప్రసాదం పులిహోరా తయార్

Tips

బియ్యం కప్ కి 2 కప్స్ నీలు బియ్యం పాత బియ్యం అయితే కప్ కి 21/4 కప్స్ నీళ్ళు పోసుకోండి
వేడి మీద అన్నాన్ని కలిపితే చిదురవుతుంది
ఈ పులిహోరకి గానుగ నూనె అందులోను వేరుసెనగ నూనె వాడితే గొప్ప రుచిగా ఉంటుందిఈ పులిహోరకి గానుగ నూనె అందులోను వేరుసెనగ నూనె వాడితే గొప్ప రుచిగా ఉంటుంది
ఈ పులిహోరా కాస్త ఘాటుగా ఉంటుంది వద్దనుకుంటే ఆవాలు తగ్గించుకోండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recipe Rating
Scroll to Top