బీరకాయ కొబ్బరి కూర

google ads

బీరకాయ కొబ్బరి కూర

Author Vismai Food
Prep Time 5 minutes
Cuisine Andhra, Telangana
Beerakaya-kobbari-kura
“బీరకాయ కొబ్బరి కూర” ఇది అన్నం లోకి, చపాతీ, పుల్కా, ఇలా ఎందులోకైనా ఎంతో రుచిగా ఉండే కూర. తిన్న తరువాత కూడా హాయిగా తేలికగా ఉంటుంది పొట్టకి.
ఇది సాత్విక ఆహరం! త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. ఉప్పు కారాలు, నూనెలు తక్కువగా ఉండి చాలా కమ్మగా ఉంటుంది ఈ కూర. రోజు చేసుకునే కూరలకి గొప్ప ఎంపిక ఈ కూర.

Tips

బీరకాయలు లేతవి అయితే రుచి చాలా బాగుంటుంది
బీరకాయలు ముదురువి అయితే కాసిని నీళ్ళు పోసి మగ్గించుకోండి
ఈ కూర కమ్మగా ఉండాలి కాబట్టి కారాలు తగ్గించుకుని వాడుకోండి.
ఇది తిన్నాక పొట్టకి ఎంతో తేలికగా అనిపిస్తుంది

Ingredients

 • లేత బీరకాయ ముక్కలు (చెక్కు తీసినవి- ½ కిలో)
 • కరివేపాకు- 1 రెబ్బ
 • 2 ఎండు మిర్చి
 • ½ cup పచ్చి కొబ్బరి తురుము-
 • పాలు (కాచినవి- 100 ml)
 • ¼ tbsp కారం-
 • ¼ tbsp పసుపు
 • ఉప్పు-రుచికి సరిపడా
 • ½ tbsp ఆవాలు
 • 2 tbsp నూనె

Instructions

 • మూకుడులో నూనె వేడి చేసి అందులో రెండు ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, కరివేపాకు వేసి చిటపటమన్నాక, లేత బీరకాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టి మగ్గించుకోండి.
 • ఇప్పుడు ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి బాగా కలుపుకుని పచ్చి కొబ్బరి వేసి బీరకాయ ముక్కలు మగ్గేదాక మీడియం ఫ్లేం మీద మగ్గించుకోండి మూత పెట్టి.
 • ముక్కలు మగ్గాక కాచిన పాలు పోసి 4-5 నిమిషాలు పాటు మూత మగ్గించుకుని దిమ్పెసుకోండి.

Video

బీరకాయ కొబ్బరి కూర

Course Chutnys, Main Course, Side Dish
Cuisine Andhra, Telangana
Prep Time 5 minutes
Cook Time 10 minutes
Total Time 15 minutes
Servings 4 people
Author Vismai Food

Ingredients

 • లేత బీరకాయ ముక్కలు చెక్కు తీసినవి- ½ కిలో
 • కరివేపాకు- 1 రెబ్బ
 • 2 ఎండు మిర్చి
 • ½ cup పచ్చి కొబ్బరి తురుము-
 • పాలు కాచినవి- 100 ml
 • ¼ tbsp కారం-
 • ¼ tbsp పసుపు
 • ఉప్పు-రుచికి సరిపడా
 • ½ tbsp ఆవాలు
 • 2 tbsp నూనె

Instructions

 • మూకుడులో నూనె వేడి చేసి అందులో రెండు ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, కరివేపాకు వేసి చిటపటమన్నాక, లేత బీరకాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టి మగ్గించుకోండి.
 • ఇప్పుడు ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి బాగా కలుపుకుని పచ్చి కొబ్బరి వేసి బీరకాయ ముక్కలు మగ్గేదాక మీడియం ఫ్లేం మీద మగ్గించుకోండి మూత పెట్టి.
 • ముక్కలు మగ్గాక కాచిన పాలు పోసి 4-5 నిమిషాలు పాటు మూత మగ్గించుకుని దిమ్పెసుకోండి.

Tips

బీరకాయలు లేతవి అయితే రుచి చాలా బాగుంటుంది
బీరకాయలు ముదురువి అయితే కాసిని నీళ్ళు పోసి మగ్గించుకోండి
ఈ కూర కమ్మగా ఉండాలి కాబట్టి కారాలు తగ్గించుకుని వాడుకోండి.
ఇది తిన్నాక పొట్టకి ఎంతో తేలికగా అనిపిస్తుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recipe Rating
Scroll to Top