సేమియా పకోడీ

సాయంత్రాలు వేడి "టీ" తో పకోడీ కాంబినేషన్ గురుంచి ప్రేత్యేకంగా చెప్పాలా! ఎంత తిన్నా...ఎంత చెప్పినా తక్కువే అనిపిస్తుంది. వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఏదైనా వేడిగా తినాలనిపించినప్...
Chekkalu

చెక్కలు

చెక్కలు/చెక్కలు రెసిపీ/బియ్యం పిండి చెక్కలు/గారెలు...చెక్కలు అని ఆంధ్రాలో, గారెలు అని తెలంగాణా లో అంటారు. ఇంటికి ఊరికి చేతికి ప్రాంతానికి ఓ తీరులో చేస్తారు. కొందరు కొన్ని వేస్తే ఇం...
Rice Flour Murukku

బియ్యం పిండి మురుకులు

బియ్యం పిండి...కారప్పూస/మురుకులు/జంతికలు/చక్రాలు ఇలా రకరకాల పేర్లతో ప్రాంతాన్ని బట్టి పిలుస్తుంటారు! ఎవరు ఏ పేరుతో పిలిచినా ఎలాంటి మార్పులతో చేసినా బెస్ట్ టైం-పాస్ స్నాక్. చాలా హేల...
Menthi Chekkalu

మెంతి చెక్కలు

మెంతి చెక్కలు అని మనం, ఉత్తర  భారత దేశం లో "మేథీ మట్రీ" అంటారు. మనం చేసుకునే చెక్కల ఆకారం లో ఉన్నా వీటి రుచి చాలా భిన్నం గా ఉంటుంది. మన చెక్కల మాదిరి గట్టిగా అప్పడాల్లా ఉండవు. చాలా...